Stokksund oppvekstsenter

Address
  • Stokksundveien 1080
  • 7177 REVSNES
  • Trøndelag

Information from the municipality

Forhåndsstemming fra 12.08. - 06.09. i
Åfjord Rådhus, Servicetorget og i
Roan kommunehus. Hverdager 0800 - 1500.

Opening hours
Mon 09.09
13:00 - 18:00