Mausund oppvekstsenter

Address
  • Måøyveien 75
  • 7284 Mausund
  • Trøndelag

Information from the municipality

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som betyr at du kan møte i hvilket valglokale du vil på valgdagen.
Husk legitimasjon med bilde.

Opening hours
Sun 08.09
15:00 - 18:00
Mon 09.09
10:00 - 18:00