Vedlikehold av listeforslagsportalen

Fredag 31. mars klokken 12.00 er fristen for å levere listeforslag. Når fristen går ut blir den elektroniske listeforslagsportalen utilgjengelig i én time, for planlagt vedlikehold.

Fra klokken 13.00 samme dag er portalen oppe igjen, slik at de som har levert listeforslag kan fortsette å samle inn underskrifter. 

Årsaken er at portalen må gjennom nødvendig vedlikehold. Vi har valgt å vente til etter innleveringsfristen, for å minimere ulempen for de som ønsker å levere listeforslag.

Husk at listeforslag må leveres innen fredag 31. mars klokken 12.00 (dagtid). Partier/grupper har likevel mulighet til å fortsette å samle inn underskrifter etter innleveringsfristen, frem til en frist som settes av kommunen eller fylkeskommunen listeforslaget gjelder for.

Her finner du den elektroniske listeforslagsportalen