Valgte representanter til stortinget

Se listen over alle nyvalgte stortingsrepresentanter.

Det 166. storting trådte sammen 1. oktober. Dette var første gang de 169 representantene som ble valgt inn i forbindelse med årets stortingsvalg møttes på Stortinget.

Alle representantene finner du på stortinget.no

Det nye stortinget konstitueres 9. oktober. Den høytidelige åpningen finner sted 11. oktober.