Lovendringer i forbindelse med hjelp til å stemme

Velgere med psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser som ikke kan stemme alene kan få hjelp av en person de selv peker ut eller av en valgfunksjonær.

Reglene om assistanse i valgloven er endret i forkant av årets valg. Velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en valgfunksjonær eller en annen person som velgeren selv peker ut. Hjelperen har taushetsplikt.

Valgloven slår også fast hvem som skal avgjøre om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp. En stemmemottaker eller valgfunksjonær avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp ved forhåndsstemmingen. På valgtinget er det stemmestyret som avgjør om velgeren oppfyller kravene dersom en valgfunksjonær eller et stemmestyremedlem mener velgeren ikke oppfyller kravene.

Her kan du lese mer om mulighetene for hjelp og assistanse i valglokalet.