Lyngsdalen oppvekstsenter

Adresse
  • Skoleveien 4
  • 9062 Furuflaten
  • Troms og Finnmark

Kommunen informerer

Husk legitimasjon.

Åpningstider
man. 09.09
10:00 - 19:00