Leirbotn samfunnshus

Adresse
  • Kvibyveien
  • 9519 Kviby
  • Troms og Finnmark

Kommunen informerer

Husk å ta med legitimasjon!

Åpningstider
man. 09.09
14:00 - 19:00