Vuku oppvekstsenter - gymsalen

Adresse
  • Bredingsberg 48
  • 7660 Vuku
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Husk legitimasjon. Ta gjerne med valgkort da det letter vårt arbeid.

Åpningstider
man. 09.09
10:00 - 20:00