Nordskag oppvekstsenter

Adresse
  • Skoleveien 21
  • 7266 Kverva
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som betyr at du kan møte i hvilket valglokale du vil på valgdagen.
Husk legitimasjon med bilde.

Åpningstider
man. 09.09
10:00 - 20:00