Statland skole

Adresse
  • Utvordvegen 906
  • 7777 Nord-Statland
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Du kan avgi stemme i hvilket som helst valglokale i nye Namsos på valgdagen.

Du må ha med legitimasjon!

Åpningstider
man. 09.09
12:00 - 19:00