Byafossen skole

Adresse
  • Helgesvegen 93
  • 7716 Steinkjer
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Du kan forhåndsstemme i perioden 12.08.19 - 06.09.19 på Steinkjer rådhus, Steinkjer bibliotek og Verran servicekontor. Husk å ta med legitimasjon.

Åpningstider
man. 09.09
10:00 - 20:00