Venneslahallen

Adresse
  • Skolevegen 7
  • 4700 Vennesla
  • Agder

Kommunen informerer

Husk å ta med legitimasjon .
Vi har tatt i bruk elektronisk avkryssing i manntall og fremvisning av valgkort gjør registreringen enklere.

Åpningstider
man. 09.09
09:00 - 21:00