Ulvsvåg Grendehus

Adresse
  • Øvre Nausthågen 8
  • 8276 Ulvsvåg
  • Nordland

Kommunen informerer

Husk legitimasjon når du skal avgi din stemme.
Du kan også forhåndsstemme. Finn info på www.nyehamaroy.no, infoskjermer og i lokalavisa.

Åpningstider
man. 09.09
11:00 - 19:00