Storjord Montessoriskole

Adresse
  • Storjord E6 7153
  • 8275 Storjord
  • Nordland

Kommunen informerer

Husk legitimasjon når du skal avgi din stemme.
Du kan også forhåndsstemme. Finn info på www.nyehamaroy.no, infoskjermer og i lokalavisa.

Åpningstider
man. 09.09
11:00 - 19:00