Musken skole

Adresse
  • Davve-Måsske 56
  • 8274 Musken
  • Nordland

Kommunen informerer

Husk legitimasjon når du skal avgi din stemme.
Du kan også forhåndsstemme. Finn info på www.nyehamaroy.no, infoskjermer og i lokalavisa.

Åpningstider
man. 09.09
10:00 - 14:00