Sjekk om du kan stemme ved årets valg.

Kan jeg stemme?

Er du norsk eller utenlandsk statsborger og usikker på om du kan stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? Se hvilke regler som gjelder deg.


Hvis du er norsk statsborger, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen

Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet når du stemmer. Les mer her.

Hvis du er nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger), kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Er, eller har vært, registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019

Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.