På valgdagen den 9. september må du stemme i din hjemkommune

Hvor kan jeg stemme?

På valgdagen den 9. september må du stemme i din hjemkommune. Husk legitimasjon.


Det er flere tusen valglokaler rundt om i landet hvor det er mulig å stemme  på valgdagen.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no

Har du flyttet etter 30. juni?

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført. Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Du er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni 2019.