Du kan få hjelp til å avlegge din stemme i et valglokale, på en institusjon eller i ditt eget hjem.

Hjelp til å stemme

Alle med stemmerett som ønsker å stemme, skal få stemme når det er valg i Norge.


Alle med stemmerett som ønsker å stemme, skal få stemme når det er valg i Norge. For noen er det snakk om å få litt hjelp når de selv kommer til et valglokale for å stemme. Dette kan alle få, og det er bare å spørre en valgmedarbeider om hjelp. De kan følge deg gjennom hele stemmegivningen og informere deg om alle hjelpemidler og assistere deg i valgavlukket om du ønsker det.

Les mer om alle måtene du kan få hjelp til å stemme i valglokalet.

For andre kan det være vanskelig å komme seg til et valglokale. Da er det fint å vite at det er mulig å stemme hjemmefra. Dette kalles ambulerende stemmegivning og er noe alle kommuner tilbyr de som har behov for det. Det er ingen formelle krav og det eneste du trenger å gjøre for å søke om dette, er å ringe kommunen din.

Les mer om hvordan du kan få hjelp til å stemme hjemme.

Bor du selv, eller kjenner du noen som bor på institusjon? Alle kommunene sender valgmedarbeidere til sine institusjoner i løpet av forhåndsstemmeperioden. Dette kan for eksempel være sykehjem, sykehus, fengsler eller militærbaser. Kontakt din kommune hvis du lurer på når disse kommer til din institusjon.

Les mer om hvordan du kan få hjelp til å stemme på institusjon.