I år får alle velgere en SMS om å bruke stemmeretten

Forsøk ved tidligere valg har vist at dette kan øke valgdeltakelsen.


Onsdag før valgdagen 9. september sender Valgdirektoratet en SMS til alle velgerne med en påminnelse om å bruke stemmeretten.

Velgere med innvandrerbakgrunn får brev med informasjon om valget.

Ved tidligere valg er det gjort eksperimenter som viser at SMS med påminnelse gav høyere valgdeltakelse ved lokalvalg. Et representativt utvalg av velgere fikk en påminnelse på SMS. Denne gruppen hadde mer enn to prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn resten av velgerne.

Innvandrere har i utgangspunktet lav valgdeltakelse. Ved valget i 2015 viste eksperimentet at innvandrervelgere som kunne stemme for første gang og fikk et slikt brev, hadde en betydelig høyere valgdeltakelse enn de som ikke fikk det.

Det er Valgdirektoratet som sender ut SMS og brev på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les mer her.