Mottatte forhåndsstemmer 2017

Ved Stortingsvalget i 2017 forhåndsstemte totalt 1 069 541 personer.

Publisert: