Mottatte forhåndsstemmer 2015

Det ble totalt registrert 585 250 forhåndsstemmer under kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.


Dette er ikke er det endelige tallet på registrerte forhåndsstemmer i 2015 fordi det er forhåndsstemmer på vei til kommuner hvor velgere har stemt utenfor egen kommune. Fristen for at disse må være framme hos valgstyret er valgdagen 14. september kl. 21.00.

I perioden 1.7.-9.8.2015 ble det registrert 6 114 tidligstemmer.

Pr. 11.09.15 (i uke 37) er det registrert 567 220 forhåndsstemmer

Pr. 10.09.15 (i uke 37) er det registrert 491 688 forhåndsstemmer.

Pr. 09.09.15 (i uke 37) er det registrert 430 670 forhåndsstemmer.

Pr. 08.09.15 (i uke 37) er det registrert 379 057 forhåndsstemmer.

Pr. 07.09.15 (i uke 37) er det registrert 333 547 forhåndsstemmer.

Pr. 06.09.15 (i uke 36) er det registrert 293 215 forhåndsstemmer.

Pr. 30.08.15 (i uke 35) er det registrert 164 803 forhåndsstemmer.

Pr. 23.08.15 (i uke 34) er det registrert 93 210 forhåndsstemmer.

Pr. 16.08.15 (i uke 33) er det registrert 42 862 forhåndsstemmer