Valgurnen og valgavlukket

Valgurnen og valgavlukket skal sikre god tilgjengelighet for alle velgere, og er utformet at alle velgere skal kunne avgi sin stemme i frie, hemmelige, og direkte valg.


Valgurnen og valgavlukket er utformet slik at de skal kunne brukes av alle velgere. I tillegg er det laget et skiltprogram som består av ulike elementer som kan brukes til å gi informasjon til velgeren, og for merking utenfor og inne i valglokalet. Kommunene får i tillegg tilgang til maler som de kan skrive ut selv.

Bakgrunn

”Design og demokrati” var tema ved Statens designkonkurranse 2008. Målet med konkurransen var å utvikle helhetlige, funksjonelle og tiltalende fysiske rammer rundt stemmegivningen. Konkurransen ble vunnet av Blueroom Designstudio, Kadabra produktdesign og Innovativoli industridesign med designet "Blanke Ark".

Løsningen ble testet ut i utvalgte kommuner ved stortingsvalget i 2009, og fikk da gode tilbakemeldinger av både velgere og valgmedarbeidere. Etter dette har designerne i samarbeid med departementet arbeidet med å forbedre og videreutviklet løsningen.

Priser

Valgutstyret har  fått priser og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant designerne og departementet blant annet "Design for alle"–prisen fra Norsk Designråd. I 2011 var konseptet en av finalistene til Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien grafisk design.