Valgkort

Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge et valgkort. Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.


Valgkortet inneholder informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Digitalt valgkort

Ved stortings- og sametingsvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Hvor og når du kan stemme

På samme måte som at du befinner deg i en bestemt skolekrets, for eksempel, tilhører du også en valgkrets. I hver valgkrets er det et valglokale. På valgkortet vil du få informasjon om hva som er ditt nærmeste valglokale på valgdagen – ut i fra hvilken valgkrets du bor i.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet, men på selve valgdagen må du faktisk stemme i den kommunen der du er manntallsført. I tillegg til at du får informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen får du også oppgitt åpningstidene på valglokalet du tilhører til på valgkortet.

Trenger jeg å ha med valgkortet når jeg skal stemme?

Du trenger ikke å ha med valgkortet når du skal avgi stemme, men ha med legitimasjon.

Har du imidlertid dårlig tid dagen du skal stemme, så kan det være kjekt å ha med valgkortet. Det er fordi stemmemottakeren kan bruke strekkoden på valgkortet ditt til raskt å finne deg i manntallet. Uten valgkort må stemmemottakeren manuelt søke deg opp med utgangspunkt i legitimasjonen du har med deg, for eksempel førerkortet ditt. Det tar derfor mindre tid å stemme med valgkort. Men husk – ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.