Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål om valg.


Når er valgdagen?

Valgdagen forårets kommunestyre- og fylkestingsvalg er mandag 9. september. Mange kommuner holder også valg søndag 8. september.

Hvem har stemmerett?

Både norske og utenlandske statsborgere har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge, men kravene til stemmerett avhenger av ditt statsborgerskap.

 Hvis du er norsk statsborger, kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Bor, eller har bodd i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen

Hvis du er nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk statsborger), kan du stemme dersom du:

  • Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har bodd i Norge siden 30. juni 2019

Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du:

  •  Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019
  • Har bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen.

Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2019. Har du flyttet, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

På valgdagen den 9. september må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2019. Kommunen informerer om åpningstider og hvor du kan stemme på valgdagen. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Finn ditt valglokale på valgdagen  

Hva må jeg ha med for å stemme?

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme.

Hva gjelder som legitimasjon?

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Må jeg ha med valgkort?

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Alle velgere får valgkort tilsendt i posten. Opplysningene om velger hentes fra manntallet og folkeregistret, opplysninger om åpningstid ol. på valgkortet er utarbeidet av din kommune. Hvis du ikke har mottatt valgkortet, kan det være fordi det har kommet bort i posten eller du har flyttet og meldt adresseendring til Folkeregisteret etter 30. juni.

Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen. Les om hvordan du endrer på stemmeseddelen.

Er det mulig å stemme blankt?

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Kan jeg stemme på nytt på valgdagen dersom jeg har forhåndsstemt?

Dersom du har forhåndsstemt, er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen. Det er heller ikke mulig å forhåndsstemme flere ganger.

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Finn ditt nærmeste forhåndsstemmelokale og åpningstider. Du kan også ta kontakt med kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om hvor og når du kan forhåndsstemme.

Du kan også forhåndsstemme på de fleste av utenriksstasjonene i utlandet for oversikt  trykk her

Når kan jeg forhåndsstemme?

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du må da kontakte kommunen og avtale tid for å stemme.

Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning starter 12. august og varer til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. 

Forhåndstemmelokaler og åpningstider.

Du kan også ta kontakt med kommunen for informasjon om hvor i kommunen det er mulig å forhåndsstemme og åpningstider.

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 30.august. Husk å stemme så tidlig at stemmen rekker frem til kommunen din innen kl. 17 dagen etter valgdagen, som er 9. september.

Jeg trenger hjelp med mitt digitale valgkort

Hvis du er registrert i en av forsøkskommunene og trenger hjelp med ditt digitale valgkort kan du ta kontakt med Valgdirektoratets brukerstøtte:

Telefon: 33 41 29 40

E-post: [email protected]