Fikk du informasjon om valget?

Vi skal finne ut om vi ga fire millioner stemmeberettigede god informasjon om valg for å ruste oss best mulig fram mot stortingsvalget i 2021.

Publisert:

Alle stemmeberettigede skal få god informasjon om valg. De skal vite om de har stemmerett, hvor, når og hvordan de kan stemme. Gjennom sommeren og frem til valgdagen har vi informert om dette i flere kanaler: blant annet på våre nettsider, i papir- og nettaviser og på sosiale medier. I tillegg får alle stemmeberettigede valgkort og en SMS med påminnelse om valget.

Evaluering av hele valggjennomføringen

Nå som valget er over, starter arbeidet med å evaluere valggjennomføringen. Valgdirektoratet gjennomfører grundige evalueringer både internt og eksternt, slik at tilbakemeldingene kan benyttes som et godt underlag for planleggingen av kommende valg.

Oppmerksomhetsmåling

Effekten av våre informasjonstiltak blir først og fremst evaluert gjennom en oppmerksomhetsmåling. Fokuset er rettet mot hvilke budskap velgerne har merket seg i forbindelse med årets valg, og om dette var ny informasjon.

Forsøk og nye informasjonstiltak

Ved årets valg ble det for første gang gjennomført forsøk med utsendelse av elektronisk valgkort i 18 kommuner. Nytt var det også at vi sendte en SMS med påminnelse om valget til alle stemmeberettigede og at alle stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn fikk et brev med oppfordring om å bruke stemmeretten. Evalueringene av forsøkene og tiltakene skal kartlegge effekten av disse, samt gi oss en tilbakemelding på hvordan de ble mottatt av velgerne.

Fokus på tilgjengelighet

Valgdirektoratet arbeider kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten ved valg. For å kartlegge kommunenes arbeid med tilgjengelighet, og hvordan velgeren oppfatter tilgjengeligheten i valglokalene, gjennomføres det en ekstern evaluering av dette området. Evalueringen skal spesielt rettes mot tilgjengelighet for velgere med nedsatt syns- og bevegelsesevne.

Ekstern evaluering av valggjennomføringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomfører også en ekstern evaluering av valggjennomføringen. Denne fokuserer i hovedsak på kommunenes og fylkeskommunenes valggjennomføring. I tillegg inneholder denne evalueringen tilbakemeldinger på tjenester som Valgdirektoratet tilbyr kommunene og fylkeskommunene i deres gjennomføring. Denne evalueringen er et viktig grunnlag for utviklingen av direktoratets tjenester videre.

Viktig for gjennomføringen av valget i 2021

Alle evalueringene resulterer i rapporter som vil være med på å danne grunnlaget for hvordan Valgdirektoratet kommer til å jobbe med storting- og sametingsvalget i 2021.  Rapportene kommer også til å bli publisert på valg.no.