Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Valgdistrikt og listeforslag ved stortingsvalget 2021

Ved stortingsvalget i 2021 er det 19 valgdistrikter fordelt på de 11 nye fylkeskommunene. Partier og lister som ønsker å stille til valg, må stille lister i valgdistriktene.

Publisert:

Selv om de 19 valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021 i all hovedsak følger den gamle fylkesstrukturen, har det forekommet noen endringer som følge av regionreformen. En fullstendig oversikt over inndelingen av valgdistriktene finnes i valgforskriften.

Hver fylkeskommune har ett fylkesvalgstyre. Dette innebærer at enkelte fylkesvalgstyrer har ansvar for mer enn ett valgdistrikt. For eksempel har fylkesvalgstyret i Viken fylkeskommune ansvar for de tre valgdistriktene Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkesvalgstyrene har ansvar for blant annet behandling av listeforslag, kontrolltelling av stemmer og valgoppgjør for flere valgdistrikt.

Parti som ønsker å stille til valg, må sende inn ett listeforslag for hvert av valgdistriktene de ønsker å stille til valg i. Det er viktig at partiene oppgir hvilket valgdistrikt de stiller i. Parti som ønsker å stille liste i flere valgdistrikt i én fylkeskommune med flere valgdistrikt, må derfor levere ett listeforslag for hvert valgdistrikt til det samme fylkesvalgstyret. Vi anbefaler å bruke Valgdirektoratets mal og følge veiledningen ved utfylling av listeforslag.