Vil du jobbe med valg?

Vi søker etter en kommunikasjonsrådgiver og en rådgiver/seniorrådgiver innenfor økonomi og administrasjon.

Publisert:

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen, og sikre frie, direkte og hemmelige valg.

Valgdirektoratet har ansvar for statens operative oppgaver for valggjennomføringen på landsbasis. Dette innebærer å gi kommunene og fylkeskommunene opplæring og støtte i den praktiske gjennomføringen av valg, gi velgere informasjon om valg, samt drifte og forvalte valgadministrasjonssystemet EVA. Valgdirektoratet er underliggende etat til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søk på stillingen som kommunikasjonsrådgiver

Vi er i dag to medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen og ønsker å styrke laget med en ny fast ansatt. Vi trenger en medarbeider med kompetanse på flest mulig av kommunikasjonsavdelingens arbeidsoppgaver, slik at vi kan overlappe hverandre på de fleste områder.

Det er viktig at du er initiativrik, trives med å jobbe i team og ønsker å bidra til økt demokrati og tillit til valg i Norge. Hvis det hører ut som deg, vil vi gjerne at du søker på stillingen som kommunikasjonsrådgiver.

Søk på stillingen som rådgiver/seniorrådgiver økonomi og administrasjon

I Administrasjonsavdelingen vil du jobbe i en stab med dyktige kolleger. Fagområdene i avdelingen er blant annet budsjett og regnskap, lønn, offentlige anskaffelser, post/arkiv og øvrig administrasjon.

I tillegg bistår vi fagavdelingene innenfor flere tjenesteområder. Vi legger vekt på tett samarbeid på tvers av fagfeltene. Vi har nå behov for å tilsette en ressurs med spesiell kompetanse på økonomiområdet.