Mål og samfunnsoppdrag

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.


Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnede prioritering i 2019 er å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Valgdirektoratets mål for 2019:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen
  • Mål 2: Velgerne har nødvendig informasjon om valg
  • Mål 3: God tilgjengelighet ved valg

Dette innebærer blant annet å:

  • utarbeide en egen risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og etablere en krise- og beredskapsplan knyttet til gjennomføringen av valget.
  • sørge for nødvendig, tilgjengelig og forståelig informasjon slik at alle velgere skal få informasjon om hvor og hvordan man kan stemme.
  • legge til rette for godt tilgjengelighet for alle velgere uavhengig av funksjonsevne ved å sørge for at kommunene har god informasjon om hvordan de kan tilrettelegge, og hvilke krav regelverket stiller.

Les hele tildelingsbrevet for 2019

Årsrapport 2018 Tabell 1 - redigert.

Les årsrapporten for 2018

Tidligere tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev 2018

Årsrapport 2017

Tildelingsbrev 2017

Årsrapport 2016