Hva gjorde vi i 2017?

2017 var første gang Valgdirektoratet hadde det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring. Samtidig skulle det ferske direktoratet bygges videre etter etableringen i 2016.


Årsrapporten 2017 fra Valgdirektoratet 

Vår hovedoppgave er å bidra til korrekt og tillitvekkende valggjennomføring. I årsrapporten kan du lese hvordan Valgdirektoratet brukte tildelte midler og hvordan vi løste oppdragene våre.

Fersk gjeng tar fatt på sitt første valg

Det var en helt ny organisasjon som bidro til å gjennomføre tre valg i 2017: stortingsvalg, sametingsvalg og ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune. Direktoratet brukte 2017 på å bygge organisasjonen videre, med kompetansebygging og noe rekruttering etter oppstarten i 2016.

Godt og vel 100 millioner til valggjennomføring

I et valgår dobles budsjettet til Valgdirektoratet fra ca. 50 til 108 000 millioner kroner, noe som også gjenspeiles i hva vi bruker penger på. Et av hovedmålene til Valgdirektoratet er å sikre at velgerne har nødvendig informasjon om valg. I 2017 gjorde vi dette gjennom blant annet å sende ut valgkort til alle velgere, opprette nettsiden valg.no for å spre informasjon om valg, gjennomføre informasjonskampanjer, samt å utvikle og produsere og sende ut alt som trengs av valgmateriell som plakater, stemmesedler og lignende.

En annen stor oppgave for Valgdirektoratet er å veilede kommunene og fylkeskommunene for å sikre korrekt og sikker valggjennomføring. Det er spesielt landets kommuner som står for den største delen av jobben når det gjennomføres valg i Norge. Men Valgdirektoratet bruker mye tid og ressurser på å bistå kommunene og fylkeskommunene både før, under og etter et valg. Dette gjør vi primært gjennom opplæringssamlinger, nettsiden valgmedarbeiderportalen.no og en egen brukerstøttegruppe. 

Vedlegg til årsrapporten

Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet for 2017