Til Om valg : Mer om valg

Valggjennomføring i en pandemi

Rapport om smittevernstiltak i valggjennomføringen er ferdig.

Publisert:

Arbeidsgruppen som har sett nærmere på tiltak som kan bidra til en trygg og god valggjennomføring innenfor smittevernreglene har nå overlevert sin rapport, og forslag til midlertidige regler for valggjennomføring er sendt på høring.

Se regjeringen.no for mer informasjon om rapporten og høringen.

Høringsfristen er satt til 10. januar 2021.

Arbeidsgruppens anbefalinger

  • Kommunene må sørge for store nok lokaler, god logistikk og ekstra valgmedarbeidere.
  • Det skal være mulig å holde avstand i valglokalet hele tiden og det må være tilgang på håndsprit når du ankommer og forlater lokalet.
  • Velgere i karantene skal ikke stemme sammen med øvrige velgere. Det er opp til kommunene å finne løsninger for hvordan de skal få stemt, for eksempel i egne lokaler, utenfor stemmelokalet eller hjemmefra.
  • Velgere i isolasjon må stemme hjemme. Arbeidsgruppen foreslår å utvide fristen for å søke om å stemme hjemme og åpne for at kommunene kan ta imot stemmer hjemme til og med valgdagen.
  • For å sikre trygge arbeidsforhold for valgmedarbeiderne og at det skal være trygt å stemme, vil departementet gi ut en smittevernveileder sammen med Folkehelseinstituttet på nyåret.