Til Om valg : Mer om valg

Valgdagen er satt

Mandag 13. september 2021 går vi til valgurnene.

Publisert:

Valgdagen for storting- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. Det ble bestemt i statsråd 6. mars.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 12. september 2021.