Til Om valg : Mer om valg

Valg til lokalstyret i Longyearbyen

Den 6. og 7. oktober er det valg av representanter til lokalstyret i Longyearbyen.

Publisert:

Lokalstyret er det øverste organet i Longyearbyen. Det er 15 representanter som skal velges, og det er 5 partier som stiller til valg.

Hvem kan stemme?

De som har stemmerett ved valget er norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og senest 4 uker før valgdagen er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019, står innført i befolkningsregistret som bosatt i Longyearbyen 4 uker før valgdagen og

  • har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen de tre siste årene før valgdagen, eller
  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller
  • er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen og i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen

Når, hvor og hvordan kan man stemme?

Velgere kan enten stemme på forhånd på Longyearbyen i perioden 16. september til og med 4. oktober. For velgere som ikke befinner seg på Longyearbyen kan man avgi stemme ved brevpost. Stemmer du med brevpost er det du selv som er ansvarlig for at du avgir stemmen på et tidspunkt som gjør at den kommer frem innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (8. oktober).

Stemmeseddelen du velger inne i avlukket avgjør hvilket parti du stemmer på. Du kan gjøre to rettelser på stemmeseddelen du har valgt: du kan gi personstemme til kandidater ved å sette et merke ved kandidatens navn, eller du kan gi en personstemme til kandidater fr andre partier. Hvordan du gjør rettelser står forklart på stemmeseddelen.

Les mer om lokalstyrevalget i Longyearbyen på lokalstyret sine nettsider

Valgdirektoratet støtter valggjennomføringen

Valgdirektoratet støtter lokalstyret i Longyearbyen sin valggjennomføring. Lokalstyret får tilgang til det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA), direktoratets rammeavtale for trykking av stemmesedler, samt opplæring og brukerstøtte.