Til Om valg : Mer om valg

Ny nettside om finansiering av politiske partier

Hvor mye fikk partiene i støtte i valgåret 2017, og hvor kom pengene fra? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Statistisk sentralbyrå (SSB) gir deg svaret på nettsiden partifinansiering.no.

Publisert:

Politiske partier i Norge finansieres på flere måter. I tillegg til å få utbetalt offentlig støtte, kan et parti ha inntekter fra gaver og bidrag, egen forretningsvirksomhet og interne overføringer. Etter partiloven har alle partier og partiledd plikt til å gi opplysninger om regnskap og bidragsytere.

KMD og SSB har samlet informasjonen som partiene har gitt på nettsiden partifinansiering.no. Her kan du se hva partiene har fått av bidrag og fra hvem og du kan se hva de har brukt inntektene sine på. Du kan også finne mer statistikk om partifinansiering på SSB sine egne nettsider.