Til Om valg : Mer om valg

Forslag om manuell telling for alle kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag forslag til endringer i valgforskriften på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet å forskriftsfeste at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal foretas manuelt.

Publisert:

Manuell telling sikrer legitimitet

Departementet har evaluert valget i 2017 og vurdert hvordan tryggheten og tilliten kan ivaretas ved framtidige valg.

Det er viktig at det ikke er noe usikkerhet rundt opptellingen, og derfor kommer forslaget om at den foreløpige opptellingen av stemmer skal gjøres manuelt. Endringen vil i større grad enn hva regelverket gjør i dag sikre at alle kommuner har to uavhengige opptellinger, noe som gir legitimitet til valgresultatet.

Du kan lese mer om forslaget på regjeringen.no