Til Om valg : Mer om valg

Endrer valgdistriktene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender forslag til endringer i valgforskriften på høring. Forslaget slår fast hvilke kommuner som vil tilhøre de ulike valgdistriktene ved stortingsvalget i 2021.

Publisert:

Stortinget vedtok 15. juni 2018 å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021 i påvente av en grundig utredning. For å unngå usikkerhet om hvilke kommuner som tilhører hvilket valgdistrikt, fikk departementet hjemmel til å gi en oversikt over dette i valgforskriften. Utgangspunktet for inndelingen er valgdistriktene slik de var i 2017.

Forslaget som nå sendes på høring, nevner ved navn hvilke kommuener som inngår i hvilke valgdistrikt. Det er tatt hensyn til vedtatte grenseendringer, som er vedtatt i Stortinget.

Les mer om høringsforslaget på regjeringen.no