Valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslår endringer i valgloven som gjør at stortingsvalget kan gjennomføres med 19 valgdistrikter.

Publisert:

Bakgrunnen for forslaget er sammenslåingen av fylkeskommuner og konsekvensene dette har for valgordningen ved stortingsvalg. Det er grunnlovsfestet at vi skal ha 19 valgdistrikter i Norge, mens det i valgloven står at det er fylkene som utgjør valgdistriktene. I praksis betyr lovendringen at stortingsvalget i 2021 vil bli gjennomført med de samme 19 valgdistriktene som ved tidligere valg. 

Mer om denne saken kan du finne på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine hjemmesider.