Leirbotn samfunnshus

Adresse
  • Kvibyveien
  • 9519 Kviby
  • Troms og Finnmark

Kommunen informerer

Husk å ta med legitimasjon!

Opningstider
må. 09.09
14:00 - 19:00