Vik-Bessaker barnehage

Adresse
  • Bessakerveien 414
  • 7190 BESSAKER
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Forhåndsstemming fra 12.08. - 06.09. i
Åfjord Rådhus, Servicetorget og i
Roan kommunehus. Hverdager 0800 - 1500.

Opningstider
må. 09.09
10:00 - 17:00