Mausund oppvekstsenter

Adresse
  • Måøyveien 75
  • 7284 Mausund
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som betyr at du kan møte i hvilket valglokale du vil på valgdagen.
Husk legitimasjon med bilde.

Opningstider
sø. 08.09
15:00 - 18:00
må. 09.09
10:00 - 18:00