Dyrøy oppvekstsenter

Adresse
  • Seterveien 11
  • 7273 Norddyrøy
  • Trøndelag

Kommunen informerer

Frøya kommune har elektronisk avkryssing i manntall som betyr at du kan møte i hvilket valglokale du vil på valgdagen.
Husk legitimasjon med bilde.

Opningstider
må. 09.09
10:00 - 20:00