Vallister og kandidatar 2017

På denne sida finn du ei oversikt over alle parti og grupper som stiller lister, inkludert kandidatnamn, i alle fylkeskommunar ved stortingsvalet 2017.


Oversikta bygger på data som er rapporterte inn frå fylkeskommunane via det elektroniske valadministrasjonssystemet (EVA).

Ved stortingsvalet stiller 4438 personar til val. Totalt skal det veljast 169 representantar til Stortinget. Av desse er 19 utjamningsmandat.

På landsbasis er det ved stortingsvalet 24 forskjellige parti og grupper som stiller lister.

Vallister og kandidatar       

PDF-filene nedanfor blei oppdaterte 09.06.2017.

Stortingsvalet 2017

Filene det er lenka til nedanfor, er i PDF-format og kan lastast ned.

Rådatafiler

Rådatafilene nedanfor i Excel-, ODF- og CSV-format inneheld alle lister og kandidatar til stortingsvalet. 
Filene blei oppdaterte den 22.06.2017. 

[last ned fila i Excel]
[last ned fila i ODF]
[last ned fila i CSV]

SSB publiserer statistikk over kandidatar, fordelt på kjønn og kommunar.