Stemme på valgdagen

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.


På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annet valglokale i kommunen. Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Bare mulig å stemme i din hjemkommune på valgdagen

På valgdagen er det bare mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske på dersom du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting til kommunen du bor i. Hvis du ikke har anledning til å stemme der du er folkeregistrert som bosatt på valgdagen, er det mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune frem til fredagen før valgdagen. Din stemme vil da bli sendt til din hjemkommune.

Omtrent halvparten av landets kommuner har to valgdager. Da er det valgdag på søndag i tillegg til påfølgende mandag som gjelder for alle landets kommuner. De samme reglene gjelder for denne valgdagen. 

Husk legitimasjon

For å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.

Slik stemmer du på valgdagen

Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler i en egen artikkel.

Trenger du veiledning eller hjelp?

Trenger du veiledning i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, kan du lese om hvilken hjelp du har krav på her.