Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Signer listeforslag

Nå er det mulig å signere listeforslag elektronisk.


Bakgrunnen for utviklingen av denne løsningen er at Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av Covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Du kan finne alle listene som har blitt opprettet digitalt på denne siden. Her kan du også signere et listeforslag dersom du ønsker det.