Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Opprett digitalt listeforslag

Nå kan partier lage digitale listeforslag og innhente elektroniske underskrifter.


Bakgrunnen for utviklingen av denne løsningen er at Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av Covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Den midlertidige lovendringen åpner ikke for å samle inn underskrifter til å få partier registrert i Partiregisteret.

Politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper kan bruke denne løsningen alene eller i kombinasjon med fysisk innhenting av underskrifter.

Som listestiller samler du inn underskrifter som er underlagt taushetsplikt jf. valgloven §15-4 og valgforskriften §13. Ved å ta i bruk denne løsningen forplikter du deg til å:

  1. følge overnevnte lov og forskrift 
  2. slette alle elektroniske underskrifter etter at fylkesvalgstyrene har behandlet listeforslagene
  3. overholde punktene i Valgdirektoratets avtale for bruk av denne løsningen

Opprett listeforslag.