Til Stortingsvalget 2021 : Lister og partier

Digital løsning for innsamling av underskrifter til listeforslag

Fra 1. oktober 2020 kan politiske partier samle inn underskrifter til listeforslag elektronisk.

Publisert:

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven. Den gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Bakgrunnen for endringen er at utbruddet av covid-19 trolig gjør det vanskeligere for politiske partier og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter fysisk.

Valgdirektoratet skal utvikle løsningen som skal være klar til bruk 1. oktober 2020. Du kan lese mer om den midlertidige loven på regjeringen sine nettsider.