Informasjonsbrosjyrer på fleire språk

Informasjonsbrosjyra for valet til hausten er tilgjengeleg på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt.

Oppdatert:

Innhald

Brosjyra inneheld informasjon om kven som kan røyste, når, kvar og korleis man røyster. Du finn også illustrasjonar som syner korleis veljaren skal brette røystesetelen og få den stempla og illustrasjonar som syner korleis man endrar på røystesetelen.

Brosjyra er finst på følgjande språk: bokmål, nynorsk, samisk, engelsk, arabisk, kurmanji, litauisk, persisk/farsi, polsk, somali, sorani, tigrinja, urdu, og vietnamesisk.

Du kan laste dei ned her:

Bokmål

Nynorsk

Engelsk

Nordsamisk

Sørsamisk

Lulesamisk

Arabisk

Kurmanji

Litauisk

Persisk/farsi

Polsk

Somali

Sorani

Tigrinja

Urdu

Vietnamesisk