Bilete og illustrasjoner

valg-utstyr-9.jpg

Her finn du illustrasjonsbilete av vallokaler og valgutstyr.


Bilete av valutstyr (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Bilete av vallokaler (Oslo kommune)

Bilete av Valdirektoratet.

Illustrasjonsbilete av røysteprosessen

Bilete av leiargruppa i Valdirektoratet.


Andre aktuelle artikler