Informasjons- og kampanjemateriell

Her finn du informasjons- og kampanjemateriell som nyttast ved stortingsvalet 2021.

Publisert:

Digitale valkort

Førehandsrøysting i Noreg

Slik røystar du

Studentar som ikke bur i heimkommune

Her finne du eit utval illsutrasjonar til trykk og til skjerm.

Annonsar Valdirektoratet nyttar i årets informasjonskampanje.

Sjå annonsane her.