Postjournal

Postjournal du kan søkje i for Valdirektoratet er tilgjengeleg via Offentleg elektronisk postjournal (OEP).


I OEP kan du sjå dokumentdetaljar, tinge innsyn i dokument, samt skrive ut eller lagre postjournalar.

Saksdokumenta til valdirektoratet er offentlege så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov. Ein kvar har rett til å gjere seg kjent med det offentlege innhaldet i saksdokumenta i ei bestemt sak, jamfør Offentleglova og Forvaltningslova.

Unntak frå Offentleglova skal ifølgje § 2 ha heimel i eller medhald i offentleglova.

Søk i OEP