Stortingsvalet 2021

Her finner du oversikt over kva for parti og kandidatar som stiller til val ved stortingsvalet 2021.

Oversikta byggjer på data som er rapportert inn frå fylkeskommunane via valsystemet EVA.

Rådatafil

Rådatafila inneheld alle lister og kandidatar til stortingsvalet 2021.

Vallister og kandidatar 2021 (csv)